Sunday, November 28, 2010

יש עשן בלי אש

ישראל, אולי בגלל היותה מדינה טכנולוגית ביותר, הפכה את הסגידה והתיעוב לאפל למסע צלב של ממש, אישי, חם, כמעט דתי - בעד ונגד חברת הטכנולוגיה מקופרטינו. הסיבות הן דמגוגיות ככל שניתן להעלות על הדעת, ולמעשה מדובר בסתם חברת טכנולוגיה לכל דבר, עוד חברה שמציעה מוצרים ושירותים בעד מחיר, אז למה העליהום? ובכן, אולי בגלל שהקשר בין אפל, סטייל וטכנולוגיה זהה לקשר בין מיינסטרים פופ, סקס ומוסיקה.


אחד הדברים המרתיחים, המקוממים, המרגיזים והמרתקים ביותר הן כאשר שירות נמכר לא בזכות יכולותיו או ערכו האמיתי, אלא בזכות משהו *אחר*. משיכה אחרת, תהיה אשר תהיה, מביאה למוצר שלל לקוחות מפלחי שוק שונים. מקרה כזה מביא למוצר תהודה גדולה, עניין רב ולעתים גם אנטגוניזם עז. ממש כמו שגוגל אינה חברת טכנולוגיה אלא חברת פרסום טכנולוגית, כך אפל אינה חברת טכנולוגיה אלא חברת אופנה טכנולוגית והרתיחה על כך בכל העולם ובישראל בפרט הולכת ומעלה מדרגה את מלחמות הדת הטכנולוגיות שראינו בשנים האחרונות. האהדה לאפל מובנת ואף מוצדקת, וכן הכעס הגדול עליה, וממנו ראוי להתחיל.